1. LEXUS'U KEŞFET
  2. Lexus otomobilleri hakkinda hersey
  3. Arac sigorta ve kasko turleri nelerdir
Ne aramıştınız?
LEXUS'U KEŞFEDİN

ARAÇ SİGORTA VE KASKO TÜRLERİ NELERDİR?

Trafikte otomobil kullanmak belirli riskleri ve sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu risklerden en bilineni ise kaza ve kaza sonrasında meydana gelen hasarlardır. Söz konusu hasarların giderilmesini garanti altına alarak olası mağduriyetleri önlemek içinse sigortalar devreye girer. Hayatın her alanında olduğu gibi satın alınan otomobillerle ilgili de düzenlenen bir sigorta bulunur.

Bu sigorta türü, kapsamlı araç sigortası veya trafik sigortası şeklinde adlandırılır. Bununla birlikte meydana gelebilecek her türlü hasar, çalınma benzeri risklere karşı aracı koruyan bir güvence olarak bilinen kasko kullanımı da oldukça yaygındır. Sigorta ve kasko türleri ise günümüzde oldukça çeşitlenmiş ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.

Yeni bir araç satın alan sürücünün trafiğe çıkmadan önce aklına: “Araç sigorta nedir?” , “Araç sigorta nasıl yapılır?” , “Trafik sigortası nedir?” ve “Araç sigortası ne işe yarar?” gibi sorular gelebilir. Araç sigortası, kaza sonrası meydana gelecek hasarlar sonucunda karşı taraftaki araçta ve üçüncü şahıslarda oluşabilecek maddi veya bedensel zararları üstlenen sigortaya verilen isimdir.

“Trafik sigortası zorunlu mu?” sorusunun yanıtı ise ülkemizde yasalarla bağlanmıştır. Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde trafiğe çıkacak olan her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türüdür. Araç sigortaları her yıl belirli limitler doğrultusunda yeniden belirlenerek yenilenir. Geçerliliği ise 1 yıldır. Araç sahipleri, sigortalarını düzenli olarak her yıl yeniletmekle mükelleftir.

 

Araç Sigortasının Özellikleri

Araç sigortası geçmişte belirli standartlar çerçevesinde sabit veya yakın fiyatlarda olsa da günümüzde çeşitli ek kapsamlarla sürücülere sunulur. Araç sigortası yaptırma işlemi için sigorta şirketlerinin farklı teklifleri vardır. Sigortalı sürücü, 1 yıllık poliçe dönemi boyunca hiçbir kazaya karışmazsa yüzde 10 hasarsızlık indiriminden yararlanabilir. Bundan sonraki yıllarda ise yüzde 5 indirim olanağı sağlanır ve bu oran yüzde 20’ye kadar yükselir. Yani araç sigorta fiyatları sürücüden sürücüye ya da kazaya karışma oranına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle araç sigorta fiyatları konusunda kesin bir fiyat vermek yanlış olur.

Her ne kadar zorunlu ve etrafı kanunlarla çevrelenmiş bir sigorta olsa da araç sigortasının da belirli türleri vardır. Standart trafik sigorta teminatları; maddi zarar, sağlık giderleri, sürekli sakatlık ve ölüm gibi teminatları kapsamına alır. Standart trafik teminatlarına ek, isteğe bağlı olarak mini onarım, yol yardım, ihtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza gibi ek teminatlar da sigorta kapsamına ekletilebilir. Tabii ki bu ek teminatlar da sürücünün geçmiş yıllardaki kullanım tarzına göre sunulmaktadır.

 

Kasko Ne İşe Yarar?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sigorta, olası kaza durumunda karşı tarafta meydana gelen hasarlara yöneliktir ve yapılması zorunludur. Aynı süreçte sürücülere ait aracı koruyan güvence ise kaskodur. Araba kasko zorunlu olmamakla birlikte sürücülerin taleplerine ve bütçesine göre şekillenebilir. Yani oldukça esnektir. Peki, araba kaskosu nedir? Araba kasko neleri karşılar ve araba kaskosu ne işe yarar? Gelin bu soruları birlikte yanıtlayalım.

Araçların trafikte veya park halinde karşılaşabileceği her türlü riske karşı koruyan sigorta türüne kasko denir. Kasko genellikle trafik kazaları, yanma, dolu – sel gibi felaketler, yanma ve çalınma gibi risklere karşı aracı korur. Tıpkı trafik sigortası gibi yıllık olarak düzenlenen kaskolar, karşıdaki değil sigortalı araçla ilgilenmesi bakımından farklılaşır. Kapsamı ise düzenlenen poliçede yer alan maddelere göre değişmektedir. Bu nedenle araç kasko fiyatları hakkında da kesin bir rakam söylemek doğru olmayacaktır.

 

Kasko Türleri Hakkında Her Şey

Küçük primler ödenerek sürücüleri büyük risklerden koruyan kaskonun 4 farklı türü bulunur. Sürücüler, bu türler arasında seçim yaparak kendi ihtiyaçlarına en uygun kasko poliçesini belirleyerek araçlarını güvence altına almış olur. Kaskoda belirli ana teminatlar yer alır. İsteğe bağlı bir uygulama olduğu için ana teminatlar içerisinde de oynama yapılabilir. Kaskodaki ana teminatlar; çarpma, çarpışma, çalınma ve yanmadır. Türleri bakımından kaskolar ise dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olarak sıralanırlar. Dar kasko, adından da anlaşılacağı üzere ana teminatlardan bir veya birkaçının yer almadığı daha uygun fiyatlı kaskolardır. Kasko, ana teminatların tamamını içeren poliçeler olarak bilinir. Genişletilmiş kasko, en çok tercih edilen kasko türlerindendir ve doğal afet, yurt dışı hasarları, kemirgenler gibi daha birçok ek teminatı barındırır. Son olarak tam kasko ise ana teminatların hepsinin yer aldığı ve ek teminatların hepsinin poliçeye dahil edildiği kasko türüdür.

 

Sigorta ve Kasko Arasındaki Farklar

  • Kasko ve araç sigortası arasındaki en belirgin fark, birinin zorunlu diğerinin ise tamamen isteğe bağlı yapılmasıdır. Araç sigortası olmadan trafiğe çıkmak kesinlikle yasaktır. Kaskoda ise böyle bir durum yoktur. Yani bir araç kaskosu rahatlıkla trafiğe çıkabilir.
  • Araç sigortası, bir kaza meydana gelmesi halinde karşı tarafın hasarlarını güvence altına alır. Sürücünün aracında oluşan hasarlarla ilgilenmez. Kasko ise sürücünün kendi aracı için yaptırdığı özel güvencedir
  • Araç sigortasının kapsamı kanun koyucular tarafından belirli bir standart şeklinde belirlenir. Kaza durumunda karşı tarafın maddi veya bedensel zararları devletin çerçevesini çizdiği limitlerce karşılanır. Karşı tarafta meydana gelen hasar söz konusu limiti aşarsa kazaya sebebiyet veren taraf kalan tutarı cebinden karşılar. Kaskoda ise poliçe kapsamında yer alan her şey nettir ve buna göre sürücüye ait araçta meydana gelen riskler karşılanır.

 

Kara yolu dünyada en çok kullanılan ulaşım şeklidir. Günümüzde artık hem araçları hem de bireyleri koruyacak teknolojiye sahip otomobiller üretilse de kara yolu ulaşımının kaza oranı diğer ulaşım alternatiflerine göre hala oldukça yüksektir. Bu kapsamda, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı trafik sigortasıyla beraber kasko yaptırmak sizi ve çevrenizdekileri önemli ölçüde koruyacaktır. Öte yandan, aracınıza dair olası riskleri düşünmeden trafiğe çıkmanıza da olacak sağlayacaktır. Tabii ki trafik kurallarına harfiyen uymak ve çevreye saygılı bir sürüş yapmak maddi ve manevi kayıpların önüne geçen en önemli etkendir.